Kalkulačka pre výpočet istiny pre mesačnú rentu

Výpočet istiny pre mesačnú rentu sa používa ak potrebujeme zistiť ako vysoký kapitál (istinu) potrebujeme dosiahnuť k tomu aby sme si následne mohli vyplácať mesačnú rentu v požadovanej výške počas požadovanej doby. Povedzme že si chceme prilepšiť k dôchodku a cieľom je dosiahnuť mesačnú rentu vo výške 250€ po dobu 20 rokov. Výpočtom istiny pre mesačnú rentu zistíme akú sumu potrebujeme nasporiť aby sme boli schopní vyplácať si požadovanú rentu. Kalkulačka pre výpočet istiny (hore) ponúka presne takýto výpočet.

Na postupnosti ročných výnosov záleží (ak z istiny súčasne vyplacáme rentu)

Výpočet istiny pre mesačnú rentu ponúka informačný výpočet. Dôvodom, tak ako pri každom inom výpočte kde pracujeme zároveň s výnosom a s vkladom/výberom z istiny, je neistota a nepravidelnosť budúceho vývoja. Ak bude naša istina investovaná v určitom mixe indexových akciových fondov a štátnych dlhopisov, a súčasne si z nej budeme vyplácať mesačnú rentu a pri výpočte stanovíme priemerný ročný výnos na úroveň 4%, zjednodušujeme tým realitu aby bol výpočet aj premýšľanie o probléme ľahšie. V realite ale nenastane situácia aby takýto investičný mix 20 rokov po sebe dosiahol ročný výnos rovný 4%.

Výnosy na akciových trhoch kolísajú. Jeden rok môžu získať 20%, ďalší 13% a nasledujúci stratiť 10%. K úplne presnému výpočtu by sme potrebovali vedieť výnos/stratu pre každý rok a taktiež ich presnú postupnosť. Presná postupnosť je dôležitá pretože ovplyvňuje finálny výsledok. Ak si začneme vyplácať rentu a hneď v prvé dva roky trhy padnú o 10% a 15%, naša istina sa rapídne zníži a s ňou poklesne aj výška mesačnej renty, ktorú si môžeme vyplácať. Ak naopak, natrafíme na dobrých 10 rokov a až v 11. a 12. rok zaznamenáme stratu, neovplyvni nás to takmer vôbec. Ukážme si to na jednoduchom príklade.

Istina je 1000€, ročne, vždy na konci roka si vyplatíme 100€. Počas prvých 4 rokov dosiahneme nasledujúce výnosy/straty: +15%, +8%, +5%, -15%. Ukážme si 2 rôzne výpočty s rôznym poradím týchto rokov:

Od najúspešnejšieho roka po najhorší:

1.rok:
(1000*1,15)-100=1050

2.rok:
(1050*1,08)-100=1034

3.rok
(1034*1,05)-100=985,7

4.rok
(985,7*0,85)-100=737,845

Od najhoršieho roka po najlepší:

1.rok:
(1000*0,85)-100=750

2.rok:
(750*1,05)-100=687,5

3.rok
(687,5*1,08)-100=642,5

4.rok
(642,5*1,15)-100=638,875

Ako vidíte, 4 roky s rovnakými výnosmi v inom poradí a výsledný rozdiel v istine je 100€, čo odpovedá 10% počiatočnej istiny.

Ak by sme našu istinu mali investovanú v produktoch s garantovaným pevným výnosom, napríklad v štátnych dlhopisoch, prípadne v produktoch s malými výkyvmi vo výkonnosti (napríklad nehnuteľnosti alebo investičné produkty zameriavajúce sa na nehnuteľnosti – REIT) tak by sa náš orientačny výpočet svojou presnosťou veľmi priblížil k realite.

Naopak, ak rentu nevyplácame, na postupnosti nezáleží

Ak by sme z istiny neodoberali mesačnú rentu, postupnosť by nehrala rolu. Z matematiky totiž vieme že

    \[ X*Y*Z*V=X*V*Z*Y \]

a teda

    \[ 1000*0,8*1,1*1,13*1,15=1000*1,15*1,13*1,1*0,8=1143,56 \]

Teda ak investujeme 1000€ a dosiahneme 3 roky s výnosmi 10%, 13%, 15% a jeden so stratou 20% a zároveň nehýbeme s istinou (nevyplácame ani nevkladame nové prostriedky), je úplne jedno v akej postupnosti tieto roky nastanú.


Údaje v tomto článku majú informačný charakter. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť alebo kompletnosť informácií alebo názorov obsiahnutých na tejto webovej stránke. Viac informácií nájdete v našom Investičnom zrieknutí sa zodpovednosti.