Indexový akciový fond

Indexový fond je typ podielového alebo ETF fondu, ktorý sa snaží zložením svojho portfólia sledovať určitý index (ako napríklad S&P 500 alebo MSCI World). Na svoje riadenie využíva sadu vopred určených pravidiel.

Ako je vyššie spomenuté, fond používa presne stanovené pravidlá na nákup, predaj a rebalansovanie (vyvažovanie) svojho portfólia tak, aby čo najbližšie kopíroval index, ktorý sleduje. Vďaka týmto pravidlám sa o týchto fondoch hovorí ako o pasívne riadených fondoch. To znamená, že na rozdiel od aktívne riadených fondov, indexové fondy nepotrebujú platiť obrovské platy analytikom, ktorí rozhodujú o nákupoch a predajoch, a tým znižujú celkové náklady fondu, a teda aj poplatky pre investorov. Indexové fondy sú zvyčajne fondmi s najnižšími poplatkami na trhu.

Späť na Slovník alebo si prečítajte viac, napríklad o zloženom úroku a zloženom úročení


Údaje v tomto článku majú informačný charakter. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť alebo kompletnosť informácií alebo názorov obsiahnutých na tejto webovej stránke. Viac informácií nájdete v našom Investičnom zrieknutí sa zodpovednosti.