Akciový fond

Akciový fond (angl. stock fund alebo equity fund) je fond, ktorý investuje väčšinu svojho majetku do akcií.

Okrem akciových fondov poznáme mnoho iných typov fondov. Niektorými z nich sú napríklad dlhopisové fondy alebo fondy investujúce do nehnuteľností. Spomenuté typy fondov sa ďalej rozdeľujú na mnohé menšie typy a kategórie fondov. Akciové fondy sa, napríklad, zvyčajne rozdeľujú na ETF (angl. Exchange Traded Fund) a podielové fondy, prípadne na aktívne a pasívne riadené fondy — ktoré sledujú určitý index a často sa nazývajú aj indexovými fondami — či na hedžové (angl. hedge) fondy.

Akciové fondy sa môžu zameriavať na celý svet alebo sa špecializovať len na určité regióny či krajiny. Podobne sa môžu zameriavať či už na celú ekonomiku, alebo len na určité odvetvia, ako sú napríklad technologické firmy, finančné firmy, firmy produkujúce potraviny a iné produkty dennej spotreby atď. Ďalším deliacim kritériom môže byť veľkosť firiem v portfóliu alebo typ firiem (rastové verzus hodnotové). Delení je mnoho a stále pribúdajú nové. Akciových fondov je neskutočne veľa a je len na investorovi samotnom, pre ktorý sa rozhodne.

Späť na Slovník alebo si prečítajte viac, napríklad o likvidite.


Údaje v tomto článku majú informačný charakter. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť alebo kompletnosť informácií alebo názorov obsiahnutých na tejto webovej stránke. Viac informácií nájdete v našom Investičnom zrieknutí sa zodpovednosti.