Slovník

Niektoré ekonomické a iné odborné pojmy nemusia byť každému známe. Preto je dobré vysvetliť si ich aby sme všetci boli na spoločnej štartovacej čiare a aby bolo pochopenie textov na tomto webe jednoduchšie a texty samotné zrozumiteľnejšie. Tento slovník nemá za cieľ stať sa kompletným slovníkom ekonomických a odborných pojmov. Nie je to v mojích kapacitách. Taktiež verím že existujú lepšie zdroje, ako napríklad Wikipédia. Postupne sa tu pokúsim zhrnúť tie najdôležitejšie pojmy a vysvetliť ich čo najjednoduchšou možnou formou.

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Akcia
Akciový fond
Akumulačný fond
Averzia k strate – Loss Aversion

B

Bankrot
Budúca hodnota

C

Č

Časový test

D

Distribučný fond
Dividenda
Dollar Cost Averaging – Priemerovanie ceny nákupu/predaja

E

ETF fond

F

G

H

Hypotekárny úver

I

Indexový akciový fond
Inflácia

J

K

L

Likvidita

M

N

O

Odpor k strate – Loss Aversion
Oneskorené uspokojenie – Delayed Gratification / Deferred Gratification

P

Priemerovanie ceny nákupu/predaja – Dollar Cost Averaging

Q

R

S

Súčasná hodnota

T

Trading a tradeovanie

U

Úžera

V

W

X

Y

Z

Zložený úrok a zložené úročenie


Údaje v tomto článku majú informačný charakter. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť alebo kompletnosť informácií alebo názorov obsiahnutých na tejto webovej stránke. Viac informácií nájdete v našom Investičnom zrieknutí sa zodpovednosti.