Inflácia

Inflácia (angl. Inflation) je metrika, ktorá hovorí, akou rýchlosťou rastú priemerné ceny tovarov a služieb. Pre meranie inflácie sa používa takzvaný spotrebný kôš, čo je zoznam tovarov a služieb, ktoré nakupuje bežná domácnosť (radia sa sem napríklad potraviny, noviny, oblečenie, nájomné, kadernícke služby a iné). Podľa zmeny celkovej ceny za takýto spotrebný kôš sa určuje výsledná miera inflácie. Inflácia je zvyčajne meraná štatistickým úradom danej krajiny. Na Slovensku je to Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Inflácia spôsobuje pokles hodnoty meny. To znamená, že určitý obnos danej meny vám s postupom času umožní kúpiť si menšie množstvo tovarov a služieb, než vám umožnil v minulosti. Inými slovami, za 500€ si dnes kúpite menej, než ste si mohli kúpiť pred 5-timi rokmi, a rovnako si o 5 rokov za tých istých 500€ budete môcť kúpiť ešte menej, než ste si za ne schopní kúpiť dnes. Ak máte chuť vyskúsať si ďalšie výpočty, využite našu inflačnú kalkulačku.

Späť na Slovník alebo si prečítajte viac o súčasnej hodnote, ktorá s infláciou úzko súvisí.


Údaje v tomto článku majú informačný charakter. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť alebo kompletnosť informácií alebo názorov obsiahnutých na tejto webovej stránke. Viac informácií nájdete v našom Investičnom zrieknutí sa zodpovednosti.