Kalkulačka pre výpočet mesačnej renty

Čo je to renta?

Pod pojmom renta sa všeobecne rozumie pravidelné vyplácanie určitej sumy. Táto suma môže byť vyplácaná či už z nahromadeného kapitálu, z investície, prípadne inou formou ako napríklad príjem z prenájmu nehnuteľnosti, či renta z dedičstva. Rentou je aj samotný starobný, invalidný, vdovský a iný dôchodok, ako aj pravidelne vyplácaná suma z poistenia. Za rentu sa nepovažuje príjem zo zamestnania či podnikania.

Dostávať pravidelnú mesačnú rentu je snom asi každého človeka. Ako už bolo uvedené, jednou z najbežnejších rient je starobný dôchodok od štátu. Človek si celý život „sporí“ na dôchodok (cez pravidelné sociálne odvody štátu), ktorý mu bude vyplácať štát po dovŕšení dôchodkového veku. Vedeli by sme nájsť ďalšie príklady, ktoré môžeme považovať za určitú formu vyplácania mesačnej renty. Napríklad mesačné vyplácanie zo súkromnej poistky po nejakom úraze či invalidný dôchodok.

Ďalšou a tou hlavnou formou mesačnej renty, o ktorej by som rád hovoril, je cielené sporenie (a investovanie) za účelom dosiahnutia určitej cieľovej sumy, z ktorej si následne budeme vyplácať mesačnú rentu sami. Teda, inak povedané „Urob si sám“ mesačná renta. Pri takejto forme mesačnej renty je dobré vypočítať si koľko potrebujeme mesačne sporiť aby sme dosiahli požadovanú sumu (istinu) a taktiež akú vysokú rentu nám takáto istina dokáže vyplácať každý mesiac. Pre druhý spomenutý výpočet môžeme použiť kalkulačku pre výpočet mesačnej renty vyššie.

Finančná nezávislosť a predčasný dôchodok (hnutie FIRE)

Možno ste už počuli o hnutí FIRE. FIRE vychádza z anglického „Financial Independence, Retire Early“, čo v preklade znamená: finančná nezávislosť, skorý (alebo predčasný) dôchodok. Toto hnutie nabralo za posledné roky veľkú masu ľudí najmä v anglicky hovoriacich krajinách, ale dostáva sa do povedomia už aj u nás. Určite o ňom napíšem celý článok a povenujem sa viacerym témam. (Sám razím podobnú filozofiu ako FIRE aj keď s určitými obmenami.)

Celá podstata tohto hnutia je o uvedomelej spotrebe (míňaní), šetrení a investovaní. Veľmi radi používajú anglicky výraz „frugality“, ktorý v preklade znamená šetrnosť. Hlavnou myšlienkou je že ak človek dokáže žiť skromný život a nepodlieha prehnanému konzumnému životu, tak mu k spokojnému životu stačí málo a je teda schopný veľa ušetriť zo svojho príjmu. Takýmto šetrením a investovaním ušetrených peňazí vie pomerne rýchlo dosiahnuť finančnú nezávislosť od svojej práce, čo zas zlepšuje životný štandard tým že človek si je vedomý že prácu robí preto lebo ho baví a že nie je bytostne závislý na príjme z nej (a že s ňou teda môže kedykoľvek seknúť), a ak chce tak aj ísť do predčasného dôchodku.

Prečo spomínam toto hnutie? Možnosťou ako dosiahnúť predčasný dôchodok (už v 40-ke či 50-ke) je práve vyplácanie renty. Teda renta priamo súvisí s predčasným dôchodkom. Ľudia sporia a investujú nasporené peniaze (akcie, nehnuteľnosti, dlhopisy) aby dosiahli určitú výšku kapitálu, ktorý im následne zaručí pravidelnú rentu počas celej dĺžky ich života. A tu prichádzam k našej kalkulačke pre výpočet mesačnej renty, ktorá vám vypočíta akú mesačnú rentu viete dosiahnuť zo zadanej počiatočnej sumy.

Na čo je dobrá mesačná renta?

Uviedol som už jeden príklad kedy je dobrá mesačná renta. Ak chceme ísť skôr do dôchodku, prípadne ak si chceme prilepšiť k dôchodku tým že si budeme sporiť počas doby keď pracujeme.

Ďalšim príkladom môže byť sporenie na štúdium na VŠ pre svoje deti. Štúdium na VŠ je pomerne nákladné. Najmä ak ide dieťa študovať na druhý koniec republiky, či dokonca do zahraničia. Ubytovanie, strava, doprava, učebné pomôcky, zábava. Je u nás celkom zaužívaným zvykom že rodičia založia poistenie so sporením pre svoje deti pri ich narodení a nasporenú sumu im odovzdajú keď dovŕšia 18 rokov.

Ako píšem, je to bežne zaužívaný systém. Možno až priveľmi. Možno by nebola zlá zmena aby rodičia uzatvorili osobne poistenie na to na čo je potrebné a namiesto nevýhodného sporenia radšej začali peniaze určené na sporenie ukladať do investičných produktov. Konkrétne napríklad do indexových akciových fondov. 18 rokov je dosť dlhá doba na to aby bolo takéto investovanie dostatočne bezpečné a takmer zaručene vygeneruje väčší zisk ako neefektívne a predražené sporenie s poistením, ktoré je bežne ponúkané na Slovensku. Následne si novopečený dospelák môže začať vyplácať rentu z tohto investičného sporenia a zvyšné peniaze nechať ďalej pracovať (prípadne prehodiť investíciu do dlhopisov, kvôli bezpečnosti výnosu, a naďalej nechať pracovať).


Údaje v tomto článku majú informačný charakter. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť alebo kompletnosť informácií alebo názorov obsiahnutých na tejto webovej stránke. Viac informácií nájdete v našom Investičnom zrieknutí sa zodpovednosti.