Inflačná kalkulačka

Hodnota peňazí s časom klesá. V roku 2005 ste si za 500€ dokázali kúpiť oveľa viac tovaru či služieb než za rovnakých 500€ v roku 2020. 500€ v roku 2005 teda malo vyššiu hodnotu než 500€ v roku 2020. Príčinou poklesu hodnoty peňazí je inflácia. Ak je inflácia pozitívna (takmer vždy), cena peňazí s časom klesá. Ak je inflácia negatívna, teda ak ide o defláciu, cena peňazí s časom naopak stúpa. Deflácia je ale veľmi zriedkavý jav, ktorý sa objavil len párkrát počas najväčších finančných kríz.

Inflačná kalkulačka (hore) vám pomôže vypočítať si budúcu hodnotu peňazí na základe predpokladanej ročnej miery inflácie. Na infláciu je potrebné myslieť vždy vtedy, keď finančná transakcia neprebehne okamžite, ale bude prebiehať počas určitej doby, prípadne niekedy v budúcnosti. Takýto výpočet je dôležitý napríklad pri plánovaní svojho sporenia na dôchodok, pri posudzovaní výhodnosti hypotéky či pri akomkoľvek požičiavaní si peňazí alebo požičiavaní peňazí druhým.

Súčasná hodnota (angl. Present Value)

Súčasná hodnota je hodnota peňazí v budúcnosti vyjadrená v súčasných peniazoch. Ako som uviedol vyššie, hodnota peňazí v súčasnosti je vyššia ako hodnota tých v budúcnosti.

Pretože hodnota peňazí v čase sa mení, všetky finančné výpočty by mali byť uskutočnené a porovnávane s konštantnou hodnotou peňazí, teda s hodnotou peňazí k určitému dátumu. Zvyčajne sa za dátum používa „dnešok“, teda súčasnosť (od toho je aj odvodený názov „súčasná hodnota“).

Používanie súčasnej hodnoty je považovaný za štandardný spôsob pri investičných rozhodnutiach.

Vzorec pre súčasnú hodnotu je nasledovný:

    \[ PV=FV/(1+r)^n \]

kde:
PV – súčasná hodnota (angl. present value)
FV – budúca hodnota (angl. future value)
r – očakávaná miera návratnosti (očakávaný výnos), prípadne výška inflácie vyjadrená decimálne (2% inflácia je teda 0.02)
n – počet časových úsekov, v našom prípade rokov

Budúca hodnota (angl. Future Value)

Budúca hodnota je hodnota, ktorá vyjadruje, aká suma bude odpovedať súčasnej hodnote po uplynutí určitej doby pri danej priemernej inflácii, prípadne miere výnosu. Budúca hodnota je teda funkcia, ktorá je vyjadrená nasledujúcou rovnicou:

    \[ FV=PV*(1+r)^n \]

kde:
FV – budúca hodnota (angl. future value)
PV – súčasná hodnota (angl. present value)
r – výška inflácie vyjadrená ako „inflácia vyjadrená percentuálne“ / 100, prípadne očakávaná miera návratnosti (očakávaný výnos)
n – počet časových úsekov, v našom prípade rokov

Obe, súčasná hodnota ako aj budúca hodnota, sú funkcie inflácie (prípadne miery výnosu) a času. Rozumej: inflácia (prípadne miera výnosu) a čas priamo ovplyvňujú pomer súčasnej a budúcej hodnoty.

Príklady

Ukážme si zopár príkladov pre lepšie pochopenie inflácie/miery výnosu a súčasnej a budúcej hodnoty.

Výpočet sporenia na dôchodok

Chcem si prilepšiť určitou, pevne danou sumou k dôchodku. Koľko si potrebujem sporiť každý mesiac?

Dnes si hovoríte, že 300€ navyše k dôchodku od štátu by vám stačilo na slušný život na dôchodku. Chcete si preto začať sporiť na dôchodok tak, aby ste si po dovŕšení dôchodkového veku boli schopný zo svojho dôchodkového sporenia vyplácať 300€ mesačne po dobu prvých 10-tich rokov (finančné potreby dôchodcov s časom klesajú). Pri tejto úvahe je ale potrebné myslieť na to, že 300€ dnes ma inú hodnotu, než bude mať 300€ o 20 alebo 30 rokov. Presne k tomu slúži inflačná kalkulačka.

Povedzme, že máte 35 rokov a do dôchodku plánujete ísť v 65-ke. Takže máte 30 rokov do dôchodku. Je veľmi ťažké predvídať, aká bude priemerná výška inflácie počas týchto 30-tich rokov. Povedzme ale, že bude v priemere 2%. Jednoduchým zadaním týchto hodnôt do inflačnej kalkulačky zistíte, že na to, aby ste si o 30 rokov boli schopný kúpiť to isté, čo si viete kúpiť za 300€ dnes, budete potrebovať necelých 543€. To je celkom veľký rozdiel.

Potrebujete teda nasporiť dosť na to, aby ste si mohli 10 rokov vyplácať po 563€ mesačne. Koľko si ale potrebujete nasporiť? Na to použijeme kalkulačku pre výpočet istiny pre mesačnú rentu. Tá vám povie, akú celkovú sumu potrebujete nasporiť. V prípade uvedenom vyššie po zadaní hodnôt 543€, 10 rokov a očakávanom priemernom výnose 5% ročne zistíme, že by sme potrebovali nasporiť 51 195€, ktoré by nám teoreticky mali vystačiť na vyplácanie našej mesačnej renty po dobu 10-tich rokov.

Aby bol náš výpočet úplný, potrebujeme ešte zistiť, koľko musíme mesačne sporiť na to, aby sme dokázali nasporiť spomenutú sumu. Pre tento výpočet použijeme kalkulačku pre sporenie s cieľovou sumou. Cieľová suma je teda 51 195€, počiatočný vklad ponecháme na 0€, za očakávaný priemerný ročný výnos zvolíme opäť 5% a doba je 30 rokov. Po zadaní týchto hodnôt zistíme, že potrebujeme sporiť necelých 63€ mesačne.

To bol príklad výpočtu, keď chcete dosiahnuť určitú pevne danú mesačnú rentu (v našom prípade prilepšenie k dôchodku) a zistiť, koľko potrebujete mesačne sporiť.

Dokážem si každý mesiac odložiť určitú sumu. Koľko si tým prilepším k dôchodku?

Druhou možnosťou je obrátiť celý výpočet tak, že si poviete, že chcete mesačne sporiť určitú sumu, a chceli by ste vedieť, koľko si tým prilepšíte k dôchodku. Najprv si teda vypočítate, koľko ste schopný nasporiť za určitú dobu pri určitej výške mesačného sporenia. Následne si vypočítate mesačnú rentu a nakoniec zistíte, akú hodnotu v dnešných peniazoch bude táto renta predstavovať.

Na záver tohto príkladu musím spomenúť, že všetky výpočty sú vždy len orientačné. Výpočty budúcich výnosov a renty je nemožné vypočítať s úplnou presnosťou. Výnosy aj inflácia kolíšu z roka na rok a to všetko ovplyvňuje koncový výsledok. To ale neznamená, že orientačný výpočet je úplne k ničomu. Jednoznačne zvýši vaše povedomie o tom, ako sporenie funguje a koľko potrebujete odložiť každý mesiac, aby ste dosiahli určitý požadovaný životný štandard.

Pôžička známemu

Váš známy za vami príde, aby ste mu požičali 10 000€. Dohodnete sa, že vám ich vráti do 5-tich rokov, čo aj splní. Všetko dopadlo fajn. Naozaj?

V jednom smere áno. Požičané peniaze ste dostali späť, kamarát vám je vďačný, vaše kamarátstvo sa utužilo a do budúcna to máte uňho. V tom druhom smere ste ale práve prišli o časť svojich peňazí. Počas daného obdobia bola priemerná inflácia vo výške 2,5%. Keďže kvôli inflácii hodnota budúcich peňazí klesá, rýchlym výpočtom cez inflačnú kalkulačku na začiatku tohto textu zistíme že ste späť dostali len 8 838,54€ v pôvodnej hodnote peňazí. (10 000€ je budúca hodnota, pretože tieto peniaze uvidíte v budúcnosti, konkrétne o 5 rokov. Naším cieľom je vypočítať, aká je súčasná hodnota týchto peňazí z budúcnosti.)

Samozrejme, je len na vás, či je to pre vás v poriadku a beriete to ako daň za pomoc známemu alebo nie. Cieľom je len poukázať na to, že hodnota peňazí v budúcnosti nie je tá istá ako ich hodnota dnes a že na to netreba zabúdať.

Celková zaplatená suma pri hypotéke nemusí byť taká hrozná, ak zarátame infláciu

Ďalším príkladom, kde je potrebné myslieť na infláciu, je hypotéka. Povedzme, že si vezmete hypotéku na 30 rokov vo výške 80 000€ s vynikajúcim úrokom vo výške 1%. Vypočítaná mesačná splátka je 257,31€. Za celé obdobie teda zaplatíte

    \[ 30*12*257,31€=92 632€ \]

Napríklad, v 7. roku splácania zaplatíte na úrokoch 647€ a v 10. roku 573€. Keď si ale tieto sumy hodíme do inflačnej kalkulačky a zvolíme infláciu napríklad na úrovni 1,5%, rýchlo zistíme, že vyjadrené v dnešných peniazoch (súčasnej hodnote) na úrokoch reálne zaplatíme v 7. roku len 583€ a v 10. roku len 494€. Teda ak berieme do úvahy reálnu silu (hodnotu) peňazí dnes a v budúcnosti, na úrokoch zaplatíme v realite menej (menšiu reálnu hodnotu), ako je deklarované.

Ďalšia vec, ktorú musíme vziať do úvahy, je to, že my od banky dostaneme 80 000€ v dnešnej hodnote. Kúpime za ne byt alebo dom, ktorý časom porastie na hodnote (pokiaľ nepríde vojna alebo iná obrovská katastrofa), a to práve z dôvodu inflácie.

Týmto nechcem povedať, že kúpa bytu alebo domu je jasná záležitosť. Problematika je zložitejšia a každý jeden prípad má svoje špecifiká a svoje pre a proti. Chcem len poukázať na to, že je potrebné vždy brať do úvahy aj infláciu, pretože zohráva veľmi dôležitú rolu. Niekedy v náš neprospech, inokedy, naopak, v náš prospech. Na záver, ak si chcete prepočítať rôzne možnosti hypotéky a pozrieť sa na splátkový kalendár, neváhajte využiť našu hypotekárnu kalkulačku.


Údaje v tomto článku majú informačný charakter. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť alebo kompletnosť informácií alebo názorov obsiahnutých na tejto webovej stránke. Viac informácií nájdete v našom Investičnom zrieknutí sa zodpovednosti.