Trading a tradeovanie

Častý nákup a predaj cenných papierov (hlavne akcií) za účelom využiť krátkodobé nesprávne nacenenia a výkyvy na trhu sa nazýva trading. Tieto obchody sú uzatvárané na veľmi krátky časový horizont (minúty až týždne, maximálne mesiace).

Akcie môžu byť krátkodobo podhodnotené alebo nadhodnotené. Traderi sa snažia využiť tieto nepresnosti a vygenerovať zisk pomocou krátkodobého nákupu a predaja.

Obe skupiny, traderi (obchodníci pohybujúci sa v krátkodobom horizonte) aj investori (zvyčajne pohybujúci sa v dlhodobejšom horizonte) hľadajú zisk na akciovom trhu. Používajú však k tomu iný prístup a metódy.

Späť na Slovník alebo si prečítajte viac o dividende


Údaje v tomto článku majú informačný charakter. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť alebo kompletnosť informácií alebo názorov obsiahnutých na tejto webovej stránke. Viac informácií nájdete v našom Investičnom zrieknutí sa zodpovednosti.