Priemerovanie ceny nákupu/predaja – Dollar Cost Averaging

Priemerovanie ceny (angl. Dollar Cost Averaging) je investičná stratégia, ktorej cieľom je znížiť vplyv volatility na veľké nákupy finančných aktív, akými sú napríklad akcie.

Povedané ľudovou rečou, táto stratégia nám hovorí, že namiesto jednorazového veľkého nákupu/predaja, je lepšie investíciu rozložiť v čase a vykonať viacero menších nákupov/predajov. Týmto sa vyhneme riziku, že nakúpime/predáme v nevhodnom čase. Teda, že nakúpime na úplnom vrchole, keď je cena najvyššia, prípadne predáme na úplnom dne, keď je cena najnižšia.

Uplatnením tejto stratégie eliminujeme neistotu ohľadom nacenenia aktíva (akcií, fondu, rôznych komodít obchodovaných na burze, …).

O priemerovaní sa veľmi často hovorí vo vzťahu k nákupu akcií alebo fondov. Oveľa menej sa o tejto stratégii hovorí pri predaji. Chcel by som zdôrazniť, že táto stratégia má rovnaké výhody aj pri predaji. Teda, je lepšie predávať nejaké aktívum v menších častiach počas dlhšieho obdobia, ako predať všetko jednorazovo. Takto sa opäť vyhneme neistote ohľadom nacenenia aktíva.

Priemerovanie ceny má aj určité negatíva. Ak sa rozhodneme nenakúpiť jednorazovo, ale nákup rozložíme v čase a trh je v rastovom trende, tak vo výsledku by sme obstáli lepšie ak by sme nakúpili jednorazovo. Naopak, ak trh padne, prípadne kolíše, tak priemerovanie ceny je všeobecne považene za lepšiu stratégiu. Dôležitým bodom v prospech priemerovania je, že načasovať/predpovedať trh je všeobecne nemožné a investori by sa o to vôbec nemali pokúšať.

Späť na Slovník alebo si prečítajte viac o likvidite