Akcia

Akcia (angl. „share“, „stock“ alebo aj „equity“) je typ cenného papiera (angl. security).

Akcia je cenný papier, ktorý určuje vzťah medzi majiteľom akcie a firmou, ku ktorej daná akcia patrí. Majiteľ akcie, akcionár (angl. shareholder alebo aj stockholder), je spoluvlastníkom firmy, ku ktorej sa akcia vzťahuje. Akcia má určitú hodnotu. Ak hovoríme o akcii verejne obchodovanej firmy, hodnotu takejto akcie určuje burza, teda trh.

Každá verejne obchodovaná firma má v obehu určité množstvo akcií. Počet akcií sa môže zmeniť napríklad emitovaním nových akcií alebo skupovaním a následnou likvidáciou existujúcich akcií (angl. share repurchase alebo share buyback). Takýto proces sa riadi presne danými podmienkami danej burzy, a teda nejde o svojvoľnú činnosť.

Späť na Slovník alebo si prečítajte viac, napríklad o zloženom úroku a zloženom úročení


Údaje v tomto článku majú informačný charakter. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť alebo kompletnosť informácií alebo názorov obsiahnutých na tejto webovej stránke. Viac informácií nájdete v našom Investičnom zrieknutí sa zodpovednosti.