Dividenda

Dividenda je distribúcia časti zisku firmy od nej k vlastníkom jej akcií. Dividenda je vyplácaná investorom, ktorí vlastnia akcie firmy, ktorá sa rozhodla vyplatiť dividendu. Dividenda sa môže viazať len na určitú triedu akcií a neuplatňovať sa na ostatné triedy. Investor musí vlastniť akcie tejto triedy, aby mal nárok na vyplatenie dividendy.

Rozhodnutie o vyplatení dividendy, ako aj o výške dividendy, je na správnej rade spoločnosti. Ak správna rada odsúhlasí vyplatenie dividendy, takéto schválenie ešte musí byť následne odobrené vlastníkmi akcií formou hlasovania za/proti dividende.

Dividenda môže byť vyplatení vo forme hotovosti, akcií alebo inou formou. Najčastejšou formou je vyplatenie v hotovosti.

Dividenda je väčšinou vyplácaná ako časť čistého zisku firmy. Firma si zvyčajne necháva väčšinu zisku pre seba na ďalší chod a rozvoj a vypláca len určitú časť zisku. Niektoré, takzvané rastové firmy dividendy nevyplácajú vôbec a všetko investujú do svojho rozvoja a rastu. Niektoré firmy namiesto vyplácania dividendy uskutočňujú spätný nákup akcií (angl. „share repurchase“ alebo „share buyback“), čím znižujú počet akcií v obehu, a tým zvyšujú ich cenu, a teda vracajú hodnotu vlastníkom akcií (angl. shareholderom).

Vyplatením dividendy automaticky klesá hodnota akcie

Pri dividende je potrebné porozumieť tomu, že vyplatením dividendy automaticky klesá celková hodnota firmy, keďže firma vypláca časť zo svojho majetku. Keďže vyplatením dividendy poklesne celková hodnota firmy, to znamená, že automaticky klesá aj hodnota jednotlivej akcie firmy. Na cene akcií sa to zvyčajne prejaví tým, že v takzvaný „Ex-Dividend Date“, teda v deň, keď vlastníctvo akcií nezaručuje vyplatenie dividendy, cena akcií klesne približne o veľkosť vyplatenej dividendy.

Späť na Slovník alebo si prečítajte viac o tom, čo je to akcia.


Údaje v tomto článku majú informačný charakter. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť alebo kompletnosť informácií alebo názorov obsiahnutých na tejto webovej stránke. Viac informácií nájdete v našom Investičnom zrieknutí sa zodpovednosti.