Distribučný fond

Distribučný fond je typ fondu, ktorý pravidelne, zvyčajne štvrťročne, rozdeľuje dividendy svojim investorom.

Najväčší rozdiel medzi distribučným a akumulačným fondom je v zdaňovaní. Mnoho krajín (Slovensko a Česko patria medzi ne) účtuje daň z dividend vždy, keď sa dividendy rozdeľujú jednotlivým vlastníkom akcií. Tieto krajiny taktiež účtujú daň z kapitálových výnosov pri predaji akcií.

Pri distribučnom fonde sa dividendy jednotlivým vlastníkom vyplácajú. To vedie k povinnosti daniť tieto divideny. Výsledkom je pravidelný tok peňazí k investorom no taktiež menej investovaného kapitálu (dividenda sa vyplatila a daň bola zaplatená), a teda menší účinok zloženého úročenia v porovnaní s rovnakým akumulačným fondom.

Kvôli tomu, že sme si nechali dividendu vyplatiť, sme sa obrali o možnosť zvýšiť pracujúci kapitál, zvýšili sme si byrokraciu s nadprácou v daňovom priznaní a nevyužili sme časový test, a teda nevyhli sme sa (legálne) plateniu daní.

Akumulačný typ fondu je teda lepšou variantou oproti distribučnému typu fondu. Ak má investor možnosť voľby medzi distribučným a akumulačným typom fondu, mal by si vždy vybrať akumulačný typ fondu.

Pravidelná renta

Distribučný fond nám dáva pravidelnú rentu v podobe vyplácaných dividend. Avšak podobnú pravidelnú rentu s viacerými benefitmi vieme dosiahnuť aj s akumulačným fondom. Stačí pravidelne predať určitú časť z nášho podielu vo fonde. Takto získame peniaze na pravidelnú rentu a zároveň vieme využiť všetky daňové výhody, ktoré nám zákon ponúka.

Opakom distribučného fondu je akumulačný fond.

Späť na Slovník alebo si prečítajte viac o likvidite