Akumulačný fond

Akumulačný fond je fond, ktorý automaticky re-investuje dividendy investora v rámci fondu.

Najväčší rozdiel medzi akumulačným a distribučným fondom je v zdaňovaní. Mnoho krajín (Slovensko a Česko patria medzi ne) účtuje daň z dividend vždy, keď sa dividendy rozdeľujú jednotlivým vlastníkom akcií. Tieto krajiny taktiež účtujú daň z kapitálových výnosov pri predaji akcií.

Pri akumulačnom fonde sa dividendy jednotlivým vlastníkom nevyplácajú, ale re-investujú sa. Peniaze z dividend sa automaticky použijú na nákup ďalších akcií, ktoré sa stanú vlastníctvom fondu, a teda aj jednotlivých investorov. Hodnota každého podielu fondu sa tým pádom zvýši. Výsledkom je viac investovaného kapitálu (predišlo sa plateniu daní), a teda väčší účinok zloženého úročenia v porovnaní s rovnakým distribučným fondom.

Vďaka tomu, že sme predišli plateniu daní z dividend sme zabili tri muchy jednou ranou. Podarilo sa nám totiž zvýšiť pracujúci kapitál, znížiť byrokraciu a môžeme aj využiť takzvaný časový test a úplne sa vyhnúť plateniu daní.

Akumulačný typ fondu je teda lepšou variantou oproti distribučnému typu fondu. Ak má investor možnosť voľby medzi distribučným a akumulačným typom fondu, mal by si vždy vybrať akumulačný typ fondu.

Pravidelná renta

Ak chceme dostávať pravidelnú rentu z nášho akumulačného fondu, stačí len pravidelne predávať zlomok z nášho celkového vlastníctva fondu. Vieme teda dosiahnuť rovnaký efekt ako pri distribučnom fonde, no zároveň máme väčšiu flexibilitu a sami sa môžeme rozhodnúť kedy si chceme peniaze vyplatiť, a teda realizovať zisk alebo stratu a s tým spojené daňové povinnosti. Prípadne sa vieme legálne vyhnúť plateniu daní úplne využitím takzvaného časového testu.

Opakom akumulačného fondu je distribučný fond.

Späť na Slovník alebo si prečítajte viac o inflácii.