Časový test

Rôzne krajiny majú rôzne formy stimulácie obyvateľstva k investovaniu na burzách s cennými papiermi. Slovensko a Česko uplatňuje takzvaný časový test.

Časový test zjednodušene znamená, že ak držíte určitú formu investície dostatočne dlho, pri predaji ste oslobodený od platenia dane zo zisku. Každá krajina ma svoje vlastné zákony a vlastné pravidlá pre rôzne typy aktív. Časový test je formou stimulácie obyvateľstva k dlhodobému investovaniu.

V čase písania tohto článku je na Slovensku platný zákon, ktorý oslobodzuje od platenia dane z výnosu pre cenné papiere obchodované na burze, ktoré boli pred predajom držané aspoň po dobu 1 roku. Cenné papiere musia byť obchodované na burze. Tento ročný test teda platí pre bežné akcie ako aj ETF fondy. No neplatí pre podielové fondy či korporátne dlhopisy.

Pre viac detailov čítajte napríklad tu, na Forbes.

V Česku sú pravidlá odlišné. Investície (s určitými výnimkami) musia byť všeobecne držané po dobu aspoň 3 rokov aby splnili časový test. Viac informácii nájdete napríklad tu, na Finex.

Späť na Slovník alebo si prečítajte viac o budúcej hodnote.