ETF fond

ETF fond (z anglického Exchange Traded Fund) je fond, ktorý je obchodovaný na burze. Nie je to teda podielový fond, ktorý spravuje nejaká banka alebo iná finančná inštitúcia a nákup sa organizuje cez túto inštitúciu. Takýto fond je, samozrejme, taktiež spravovaný určitou inštitúciou. ETF fondy majú právnu štruktúru klasického investičného fondu, ale na burze sa správajú ako akcie a disponujú vlastnými tickrom.

ETF fondy sú relatívna novinka na trhu a neprešli si veľkými krízami. Preto existujú rôzne názory pre a proti ETF fondom, ktoré si možno rozoberieme v niektorom z ďalších článkov.

Späť na Slovník alebo si prečítajte viac, napríklad o pasívne riadených fondoch.


Údaje v tomto článku majú informačný charakter. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť alebo kompletnosť informácií alebo názorov obsiahnutých na tejto webovej stránke. Viac informácií nájdete v našom Investičnom zrieknutí sa zodpovednosti.