Likvidita

Likvidita je metrika, ktorá určuje, ako jednoducho je možné danú vec zmeniť na hotovosť (predať) bez toho, aby bola ovplyvnená jej trhová cena.

Hotovosť je všeobecne považovaná za najlikvidnejšiu formu majetku. Za hotovosť si viete okamžite kúpiť hocičo za trhovú cenu. Naopak, nehnuteľnosti, umenie, starožitnosti, respektíve celkovo hmotný majetok disponuje menšou likviditou a považuje sa za nelikvidný majetok, pretože premeniť ho na hotovosť nie je najjednoduchšie.

Ukážme si to na príklade. Povedzme, že chcete kúpiť nový notebook, ktorý stojí 500€. Ak máte hotovosť, nákup je možné zrealizovať okamžite. Ak namiesto hotovosti chcete notebook získať výmenou za starožitný nábytok, pravdepodobne narazíte na problém, že takého predajcu nenájdete. Najprv budete musieť tento nábytok predať a získať zaň hotovosť, za ktorú si následne kúpite počítač. Predaj nábytku ale môže chvíľu trvať. Ak vám nákup počítača súri, budete musieť dať na svoj nábytok zľavu, aby ste našli kupca a predali ho rýchlejšie.

Na príklade vidíme, že starožitný nábytok je menej likvidný ako hotovosť (pri predaji musíte dať zľavu, a teda trhová cena je ovplyvnená). Naopak, hotovosť akceptuje každý predajca (za hotovosť sa považuje aj hotovosť na vašom účte v banke a platbu kartou, ktorou túto hotovosť presúvate z vášho účtu na účet predajcu).

Rozoznávame 2 druhy likvidity

Trhová likvidita

Určuje, aké jednoduché je predať určitý typ cennosti za trhovú cenu. Realitný trh sa považuje za pomerne nelikvidný. Veľkú rolu tu hrá aj to, o akom realitnom trhu hovoríme. Ak sa bavíme, povedzme, o Bratislave alebo Košiciach, tento trh je určite oveľa likvidnejší ako napríklad trh v Snine, kde bude kupujúcich aj predávajúcich oveľa menej, a teda predaj nehnuteľností bude trvať dlhšie a bude zložitejší.

Akciové trhy sa všeobecne považujú za pomerne likvidné. Samozrejme, opäť je rozdiel medzi akciovým trhom v New Yorku a tým v Prahe alebo Bratislave. Všeobecne, čím viac ľudí obchoduje na danom trhu, tým vyššiu likviditu daný trh má. Je nutné pripomenúť, že aj v rámci jedného trhu môžu mať rôzne akcie rôznu likviditu. Firmy ako Apple, Equinor či Nike majú obrovskú likviditu oproti malým, neznámym firmám. Na likviditu netreba zabúdať. Pri nelikvidných firmách hrozí, že keď sa rozhodnete zrealizovať svoj zisk a predať akcie takejto firmy, kupca častokrát nájdete až po tom, ako akceptujete nižšiu než trhovú cenu.

Účtovná likvidita firmy alebo jednotlivca

Táto nám hovorí, ako je firma alebo jednotlivec schopný splácať svoje záväzky. Účtovná likvidita sa zvyčajne určuje porovnaním likvidného majetku (zvyčajne hotovosť) a záväzkov, ktoré musia byť splatené v priebehu jedného roka.

Späť na Slovník alebo si prečítajte viac o tradingu a tradeovani


Údaje v tomto článku majú informačný charakter. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť alebo kompletnosť informácií alebo názorov obsiahnutých na tejto webovej stránke. Viac informácií nájdete v našom Investičnom zrieknutí sa zodpovednosti.