Zložený úrok a zložené úročenie

Zložený úrok (angl. compound interest) je typ úroku, pri ktorom sa vypočítaný úrok za dané úrokovacie obdobie pripíše na konci úrokovacieho obdobia k istine (vkladu / počiatočnej investícii) a v nasledujúcom období sa už úročí celá táto navýšená suma. Zložený úrok uvedený do praxe sa nazýva zložené úročenie (angl. compounding).

O zloženom úročení si môžete prečítať viac v tomto článku.

Pozrite sa taktiež na kalkulačku pre výpočet zloženého úročenia, ktorú som pre vás naprogramoval.

Okrem zloženého úroku poznáme napríklad aj úrok jednoduchý.

Späť na Slovník alebo si prečítajte viac, napríklad o tom, čo je to úžera.


Údaje v tomto článku majú informačný charakter. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť alebo kompletnosť informácií alebo názorov obsiahnutých na tejto webovej stránke. Viac informácií nájdete v našom Investičnom zrieknutí sa zodpovednosti.