Úžera

Slovo úžera (v češtine a starej slovenčine známe ako lichva) pochádza z latinského slova usura, ktoré vo voľnom preklade znamená „poplatok za použitie peňazí“. Tento poplatok je ale obrovských rozmerov.

Slovom úžera označujeme akúkoľvek dohodu, ktorá je veľmi nevýhodná pre jednu stranu obchodného vzťahu. Pod úžerou si väčšinou predstavíme finančné pôžičky s prehnane vysokými úrokmi. Nemusí sa ale jednať len o finančné pôžičky. Môžu to byť aj nejaké iné dohody, kde jedna strana obchodného vzťahu požaduje neprimerane vysokú odplatu za služby, ktoré ponúka.

Späť na Slovník alebo si prečítajte viac, napríklad o tom, čo je to likvidita.


Údaje v tomto článku majú informačný charakter. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť alebo kompletnosť informácií alebo názorov obsiahnutých na tejto webovej stránke. Viac informácií nájdete v našom Investičnom zrieknutí sa zodpovednosti.