Oneskorené uspokojenie

Oneskorené uspokojenie alebo odložené uspokojenie (angl. Delayed gratification) je, ako názov hovorí, odolanie okamžitému potešeniu v nádeji, že ak trochu, prípadne trochu dlhšie, počkáme, tak naše potešenie bude väčšie, hodnotnejšie, trvácnejšie. Inak povedané, oneskorené uspokojenie je odpor voči pokušeniu okamžitého potešenia v nádeji na získanie hodnotnej a dlhotrvajúcej odmeny v dlhodobom horizonte.

Oneskorené uspokojenie je proces, ktorý človek podstupuje vždy keď odoláva pokušeniu okamžitej odmeny v prospech neskoršej odmeny, ktorá je priaznivejšia. Vo všeobecnosti je oneskorené uspokojenie spojené s odmietaním menšej, ale okamžitej, odmeny, aby ste neskôr dostali väčšiu a/alebo trvalejšiu odmenu.

Schopnosť človeka oddialiť uspokojenie súvisí s inými podobnými zručnosťami, ako je trpezlivosť, kontrola impulzov, sebakontrola a sila vôle, ktoré sú všetky zahrnuté v sebaregulácii. Vo všeobecnosti samoregulácia zahŕňa schopnosť človeka prispôsobiť sa podľa potreby tak, aby vyhovovala požiadavkám prostredia.

Späť na Slovník alebo si prečítajte viac o zloženom úroku a zloženom úročení, prípadne si vyskúšajte kalkulačku zloženého úročenia. Zložený úrok veľmi úzko súvisi s oneskoreným uspokojením.


Údaje v tomto článku majú informačný charakter. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť alebo kompletnosť informácií alebo názorov obsiahnutých na tejto webovej stránke. Viac informácií nájdete v našom Investičnom zrieknutí sa zodpovednosti.