Bankrot

Bankrot je stav, keď firma (ale môže to byť aj štát) už nie je schopná platiť svoje záväzky. Napríklad splátky pôžičiek, náklady na prenájom kancelárií, energie a podobne. Po vyhlásení bankrotu prichádzajú na rad ďalšie procedúry, ako je spísanie pohľadávok veriteľov, spočítanie majetku firmy v bankrote, rozdelenie tohto majetku jej veriteľom.

Pri štáte je to podobné, je to stav, keď štát už nie je schopný obhospodarovať svoj dlh. Najnovšími príkladmi sú Libanon, Grécko, Argentína alebo Zimbabwe. Bankrot v prípade štátov sa nazýva aj kríza štátneho dlhu.

Späť na Slovník alebo si prečítajte viac o likvidite


Údaje v tomto článku majú informačný charakter. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť alebo kompletnosť informácií alebo názorov obsiahnutých na tejto webovej stránke. Viac informácií nájdete v našom Investičnom zrieknutí sa zodpovednosti.