Averzia k strate / Odpor k strate – Loss aversion

Averzia k strate (angl. Loss aversion), alebo taktiež odpor k strate je psychologický jav, kedy my, ľudské bytosti, máme väčší psychologický, alebo emocionálny odpor k reálnej (či potencionálnej) strate ako k reálnemu (či potencionálnemu) zisku.

Čo to znamená v realite? Jednoducho povedané, stratu pociťujeme oveľa negatívnejšie ako zisk. Napríklad, ak porovnáme emócie spojené s výhrou vo výške 100€ s emóciami spojenými s prehrou vo výške 100€, tak emócie z prehry prevyšujú emócie z výhry. Pritom v realite sa jedná o rovnakú sumu peňazí, a sila našich emócii by preto mala byť úplne rovnaká.

Averzia k strate môže viesť k nezmyselnému správaniu sa investorov

Ak ste nečítali knihy ohľadom behaviorálnej ekonómie, ako napríklad Daniel Kahneman – Myslenie rýchle a pomalé (Thinking Fast and Slow) alebo Dan Ariely – Aké drahé je zadarmo (Predictably Irrational) (obe knihy som čítal v angličtine. Medzitým, niektorý výskum Dana Arielyho bol zdokumentovaný ako falošný), tak asi vás hneď z hlavy nenapadne ako by averzia k strate mohla ovplyvniť investičné rozhodnutia.

Predstavme si že ste nakúpili akcie nejakej firmy. Verili ste že tieto akcie stúpnu na cene. Stal sa ale presný opak. Cena akcií šla dole. Čo teraz? Ak by sme na tento problem pozerali úplne objektívne, teda nezaujato, riešenie je veľmi jednoduché. Veríme že cena akcií pôjde hore? Ak áno, logika nám káže nakúpiť viac. Myslíme si že cena pôjde dole alebo bude stagnovať? Logika nám káže akcie predať a získané prostriedky investovať niekde inde. Táto úvaha dáva zmysel, že?

Problém je, že väčšina investorov akcie drží, lebo nechce zrealizovať straty (lebo strata bolí = averzia k strate), a zároveň dúfa že cena pôjde opäť hore a potom akcie predajú s minimálnou stratou, prípadne nejakým ziskom. To ale nedáva zmysel. Ak dúfame že cena pôjde opäť hore, logicky by sme mali nakúpiť viac.

Poznámka na záver

Som inak veľmi prekvapený že slovenská, a ani česká Wikipédia nemá článok o averzii (odpore) k strate (angl. Loss aversion), podobne ako nemá článok k oneskorenému potešeniu (či potešeniu) (Delayed / Deferred gratification). Ešteže o odpore k strate píše aspoň Investopédia.

Späť na Slovník alebo si prečítajte viac o investovaní verzus špekulovaní, kde odpor k strate hraje pomerne veľkú rolu.


Údaje v tomto článku majú informačný charakter. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť alebo kompletnosť informácií alebo názorov obsiahnutých na tejto webovej stránke. Viac informácií nájdete v našom Investičnom zrieknutí sa zodpovednosti.