Zapisujte si svoje príjmy a výdaje – Cesta k (udržateľnému) bohatstvu – 2. časť

Toto je druhá časť série Cesta k “udržateľnému” bohatstvu. Ak ste si neprečítali prvú časť, odporúčam vám začať od nej.

Ak čítate tento text, očakávam, že ste si svoju úlohu z 1. časti splnili, a teda máte prehľad o stave svojich financií. Nezáleží na tom, či ste si vytvorili nejakú tabuľku na obyčajnom papieri, v tabuľkovom editore, alebo v inej forme. Podstatné je, aby ste vedeli, koľko peňazí máte na bežnom účte, koľko na sporiacom a koľko v hotovosti. Tiež by ste mali vedieť, aký je váš prípadný dlh na kreditke, hypotéke, spotrebných úveroch. Cieľom je presne poznať pohyb vašich financií.

Vynikajúco! Dajte si plusový bod!

Cashflow – alfa a omega

Poďme teda k druhému kroku, z našej série, ktorý vás priblíži k vysnenému udržateľnému bohatstvu.

Zapisovanie všetkých príjmov a výdajov.

Aktuálne máte prehľad o stave svojich financií k určitému časovému bodu. Povedzme že ste si ho urobili poslednú nedeľu. Teda poznáte svoj stav k tomuto dňu. To je veľmi cenný poznatok! Môžete byť na seba hrdý.

Bohužiaľ, hodnota tohto poznatku bude postupne klesať. O rok vám povie už len to, čo bolo pred rokom. Nepovie vám nič o aktuálnom stave. Preto je potrebné začať sledovať svoje financie pravidelne. Musíte zistiť, aký je váš „cashflow” alebo po našom: aký je váš pohyb hotovosti” (ďalej budem používať anglický výraz, ktorý sa mi zda prirodzenejší).

Poznať svoj cashflow je veľmi dôležité. Podľa jeho stavu viete posúdiť, ako hospodárite so svojimi peniazmi, lebo vidíte aké sú vaše celkové mesačné (alebo týždenné a pod.) príjmy a výdaje. Získavate veľmi dôležitý poznatok, ktorý vám umožní robiť lepšie finančné rozhodnutia.

Začnite si zapisovať VŠETKY svoje príjmy a výdaje

Myslím tým naozaj všetky. Každý nákup, každú jednu kávu, pivo, McDonald’s, paušál na telefón, nájom, splátky hypotéky, stavebné sporenie, …

Je úplne jedno, akým spôsobom si to budete zapisovať. Či sa už rozhodnete pre ceruzku a zošit, počítač a excelovský dokument alebo niektorú z množstva mobilných aplikácii (opäť vrelo doporučujem bezplatný Expense Manager pre Android), podstatné je, aby ste v záznamoch mali prehľad a vedeli sa v nich orientovať aj po pol roku.

Kontrola pokladničného bloku
Fotografia od Michal Jarmoluk prevzaté z Pixabay

Zapisovanie bude zo začiatku náročné. Budete zabúdať, prípadne sa (neoprávnene) cítiť nepohodlne pred známymi. Musíte ale vydržať a časom sa z toho stane rutina.

Ak ste sa rozhodli pre niektorú z aplikácií, určite v nej máte možnosť rozdeliť svoje výdaje do rôznych už existujúcich kategórii, prípadne si ich môžete vytvoriť sami. Vytvorte si niekoľko základných kategórii a zapisujte si do nich svoje výdaje. To isté platí pre akúkoľvek inú formu zapisovania, ktorú ste si zvolili.

S kategóriami to ale nepreháňajte. 3-6 kategórii na začiatok úplne stačí. Ako príklad uvádzam:

  • bežné výdaje,
  • cestovanie,
  • reštaurácie a bary,
  • iné.

Tieto 4 kategórie sú pre začiatok dostačujúce. Ak chcete mať väčší prehľad, rozdeľte ich ešte na drobnejšie. Napríklad:

  • fixné výdaje (faktúry, splátky, …),
  • bežná spotreba (potraviny, drogéria, MHD, oblečenie, …),
  • reštaurácie a bary (návštevy barov, kaviarni, nákup alkoholu, …),
  • zábava (kino, divadlo, motokáry),
  • cestovanie,
  • iné.

Viac ich určite nie je potrebných. Tu platí pravidlo že menej je niekedy viac. Tiež je nutné uviesť, že tieto kategórie musia charakterizovať presne vás. Vy sami sa poznáte najlepšie, a preto si viete zvoliť kategórie, aké potrebujete. Skúste sa nad tým zamyslieť na pár minút zamyslieť a určite prídete s dobrými nápadmi.

Malá zachádzka

Každý z vás, čitateľov tohto webu, je jedinečný. Každý má iný životný štýl. Niekto študuje na univerzite, niekto už skončil školu, býva stále s rodičmi, je bez záväzkov a celý plat má len na zábavu. A niekto sa, bohužiaľ, musí starať o chorého člena rodiny a dostáva minimálnu mzdu.

Svoje texty sa snažím písať tak, aby pomohli každému z vás zlepšiť svoju finančnú situáciu. Je samozrejmé, že človek s príjmom 2000€ to bude mať oveľa ľahšie ako ten, čo poberá minimálnu mzdu. Ale tieto pravidlá sú univerzálne.

Každý, kto sa nimi bude riadiť, si zaručene zlepší svoju finančnú situáciu. Nie každý sa stane milionárom, ale každý môže dosiahnuť citeľné zlepšenie svojej finančnej situácie, svoje “malé bohatstvo”. Pre niekoho to bude znamenať, že si môže kúpiť dom so záhradou, a pre niekoho, že sa nemusí strachovať, či bude mať dosť peňazí aby jeho deti mali čo jesť či na ďalšiu splátku hypotéky. A toto “bohatstvo” bude dlhodobo udržateľné!

Späť k podstate článku

Poďme ale späť k podstate tohto článku. Pre každého z vás môže rôzna kategória znamenať niečo iné. Niekto z vás by výlet do Tatier zaradil do kategórie “bežné výdavky” a niekto iný do kategórie “cestovanie”. Podobne niekto nákup novej kabelky dá do “bežných výdajov”, pretože si povedal že 1 kabelka za rok je dovolená, a niekto ho zaradí do “iné”. Každý je jedinečný. A to je v poriadku. Sami si určite pravidla (a tie sa môžu priebežne meniť) a podľa nich si zapisujte svoje príjmy a výdaje. Podstatné je, aby ste zapisovali všetko!

Vydržte aspoň 3 mesiace. Dáta za 1 mesiac totiž nemusia byť vždy správne. Väčší, neočakávaný výdaj (napr. oprava auta, nákup mikrovlnky, nástup detí do nového ročníka) sa môže objaviť len raz za 2-3 mesiace. Ak sa vám však podarí vydržať len 1 mesiac, stále je to lepšie, než nemať vôbec nič.

Na zozbierané dáta sa pozrieme v jednej z ďalších časti série. Medzitým si ale prečítajte 3. diel, ktorý sa venuje trochu inej, no veľmi dôležitej téme. Stačí kliknúť na tento odkaz: Urobte si poriadok vo svojich dlhoch.


Údaje v tomto článku majú informačný charakter. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť alebo kompletnosť informácií alebo názorov obsiahnutých na tejto webovej stránke. Viac informácií nájdete v našom Investičnom zrieknutí sa zodpovednosti.

Pridajte Komentár